Reports & Briefings

İklim krizinin mevcut düzeyi göz önünde tutulduğunda, düşük-karbonlu bir ekonomiye küresel geçiş, seçenek olmaktan ziyade acil bir zorunluluk. IPCC 1,5°C özel raporuna (SR15) göre, küresel sıcaklık artışını Paris Anlaşması uyarınca 1,5°C ile sınırlandırmak için hızlıca eyleme geçmek gerekiyor. Bu ise enerji arz ve talebinde önemli değişiklikler gerektiriyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları önceden görülmemiş bir hızla ucuzladığından, enerji sektöründe halihazırda bir geçiş yaşanıyor ve küresel ölçekte kurumsal taahhütlere dayalı karbon azaltımı ivme kazanıyor. Ancak, 1,5°C hedefine ulaşmak için, karbonsuzlaşmaya geçişin daha da hızlanması gerekiyor. İklim dostu bir toplumun önünü açabilmek için enerji sektörünü diğer sektörlerin izlemesi de zorunlu. Bu ekonomi çapındaki geçişin adil ve makul olması, insanları ve doğayı göz ardı etmeden, değişime uyum gösterme şansını onlara tanıyan bir dönüşüm biçiminde olması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi içinse hükümetlerin, yerel makamların, iş ve finans kurumlarının,sendikalar, yöre halkları ve çevre örgütleriyle birlikte, sıfır emisyon geçişini tamamlayacak kapsamlı bir adil dönüşüm çerçevesi ortaya koymaları şart. Bu tür önlemler ne kadar hızlı alınırsa, toplumun sırtına binen yük o kadar azalabilir.

Raporu buradan indirin:  pdf İKLİM DOSTU BİR EKONOMİYE ADİL DÖNÜŞÜM NASIL GERÇEKLEŞEBİLİR? (1.18 MB)

Latest Publications

  • Letter to European Commission on industrial transformation

    CAN Europe calls upon the Commission to build policy frameworks that guarantee economy-wide transformations that meet several environmental objectives.
  • Delays to Balkan energy transition cost more

    ▶️ One Balkan country clocks its first coal-free days,▶️ Another is rushing in the opposite direction, reviving shelved projects for a new coal plant.▶️ 2-speed energy transition in the Western Balkans,▶️ but delaying just transition beyond coal costs more.  Read the latest news and stories from the region's journey beyond coal. Delays to Balkan energy transition cost more Europe Beyond Coal unites civil society groups across our continent in working towards a swift and just transition away from coal-fired electricity and towards sustainable, renewable energy… Go to this presentation here   Read the previous issue: Make-or-Break Time for Balkan Green Agenda 
See All: Climate & Energy Targets