Reports & Briefings

Kömür kullanımının yöre halkına, hava, toprak, su ve iklimimize muazzam bedelleri çoğu zaman kolayca gözle görülmüyor ya da ayrı ayrı başlıklar altında ele alınıyor. Bu da genelde, bilerek ya da bilmeyerek, sadece bu durum karşısındaki tavrımızı ve karar alma süreçlerini bulanıklaştırmaya yarıyor.

Bu çalışmayı farklı kılan, Muğla ve diğer yerlerde kömür kullanımının dışsal maliyetleri olarak anılan -ki bu da kömüre olan bağımlılığımızı devam ettirmek için ödediğimiz bedelin tamamını kavramımızı çoğu zaman bulanıklaştıran bir başka terimdir- büyük yapbozun parçalarını bir araya getirmesi.

Bu rapor, kömürün çevre üzerindeki gerçek ve görünür maliyetlerine dair resmin tamamını ortaya koymaktan öteye geçiyor; söz konusu çevreyle iç içe geçmiş insanların ve yöre halkının hayatlarına, sosyal sermayelere yüklenen bedellere ışık tutuyor.

Raporu buradan indirin: pdf Kömürün Gerçek Bedeli – Muğla (5.70 MB)

Latest Publications

  • Coal is out. Are the Western Balkans in?

    Are EU member-states in Southeast Europe ready for timely and just transition beyond coal? For the Western Balkans, membership hopefuls, the question is how much longer can public subsidies and Chinese loans keep coal zombie alive at growing cost to health, livelihoods, and the environment?
  • Submission - Feedback on ENTSOS' Proposals for TYNDP 2022 Storylines

    Future energy infrastructure planning in Europe needs to be fully aligned with the Paris Agreement. CAN Europe recommends to increase variation of TYNDP 2022 storylines by assessing higher ambition of greenhouse gas emission reductions. In order to reach the 1.5°C target of the Paris Agreement, a trajectory towards net-zero emissions in 2040 should be assessed. Instead of primarily opposing “decentralised” and “global” solutions in the TYNDP 2022 storylines, at least one scenario should analyse how to prepare European energy infrastructure for a 100% renewable energy system in the most efficient way, combining the best out of both “decentralised” and “global” futures.
See All: Climate & Energy Targets