Blogs

CAN Europe's interactive Coal Map of Europe gives an overview of the role of coal in our electricity system.

It maps different aspects of the coal business, ranging from where the coal plants are located to the health and climate impacts, government involvement and growing resistance from citizens.

Go tot the Coal Map of Europe: http://coalmap.eu/#/

Latest Publications

 • EU funds need to catalyse the transition away from fossil fuels

  The Recovery & Resilience Facility (RRF), the Just Transition Fund (JTF) and the European Regional Development Fund and Cohesion Fund (ERDF/CF) represent an unprecedented investment in EU economic recovery, structural reforms and regional development. 
 • Enerji̇ Şarti Anlaşmasi Üzeri̇ne Can Europe Poli̇ti̇ka Notu

  Enerji Şartı Anlaşması enerji sektöründe faaliyet gösteren yabancı yatırımcıları koruyan ve yatırımcıların devlet önlemlerini Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümü mekanizmasına (YDUÇ) götürmelerine olanak veren uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Avrupa Birliği’nin (AB) iklim taahhütleri ile uyumsuzdur ve gerekli reformlar tartışılmadığı ya da diğer imzacılar tarafından reformlara itiraz edildiği için halihazırdaki modernleşme süreci de bunu düzeltmeyecektir. Bizler bu nedenle AB’yi ve üye devletlerini bu anlaşmadan çekilmeye ve ayrılan taraflar arasında YDUÇ vakaları oluşması olasılığını devre dışı bırakan bir ek anlaşmayı yürürlüğe almaya davet ediyoruz. AB ve üye devletler ayrıca bu anlaşmaya başka ülkelerin katılmasını da önlemelidirler. Enerji Şartı Anlaşması CAN Europe PB
 • CAN Europe feedback to the Commission’s call for contributions: Competition Policy supporting the Green Deal

  To ensure the Competition Policy’s alignment with the European Green Deal, the state aid regime must be revised, taking the Union’s 2050 climate neutrality and new 2030 GreenHouse Gas (GHG) emission reduction targets, as well as zero pollution and circular economy strategies into account. The Green Deal alignment should be reflected on all state aid regulations and not only on those for environmental protection and energy.
 • Cross party MEP statement in support of fossil gas exclusion from the Recovery and Resilience Facility (RRF)

  Ahead of the vote of the two lead-committees of the European Parliament on the EU recovery fund, MEPs call for an exclusion of fossil fuels – including gas – from EU public funds, especially the Recovery and Resilience Facility (RRF), in a cross-party letter.
See All: Climate & Energy Targets